Пост.объект – 2019 – визуализация -Гаврилова Поляна (1)